Inflytt

In och utflyttningstider


Inflyttningstider
Lördag 2018-01-13, 07:00 - 20:00
Söndag 2018-01-14, 07:00 - 24:00
Måndag 2018-01-15, 07:00 - 24:00
Tisdag 2018-01-16, 07:00 - 24:00
Onsdag 2018-01-17, 07:00 - 08:00

Hallarna är öppna klockan 07:00-24:00 mellan klockan 20:00-24:00 gäller in- och utpassering via huvudentrén. Vid inpassering efter klockan 20.00 måste man kontakta vakten via porttelefon och observera då att det inte går att ta in något material men det ger dig som utställare möjlighet att komma in och jobba i montern.

Inför öppning
Sista officiella inflyttningsdagen innan eventet öppnar måste all godshantering med truck vara klar före kl 16. Märk upp ditt emballage med lappar som finns att hämta på Servicecenter. Efter kl 16 kör vi iväg emballagen och lägger ut gångmattor. Det går bra att vara kvar i montern och fortsätta dina förberedelser tills vi stänger hallarna. Se bara till att gångarna är fria från gods.

Utflyttningstider
Lördag 2018-01-20, 17:00 - 24:00
Söndag 2018-01-21, 07:00 -16:00
Måndag 2018-01-22, 07:00 - 16:00

Ansök om tidig eller utökad inflytt »