Inflytt

Inför din inflytt

Här har vi samlat viktig information gällande säkerhet och inflyttningsinformation innan och under mässan.

Inflyttningstider – tider då du kan vara i montern
Lördag 2018 01 13, 07.00-20.00    
Söndag 2018 01 14, 07.00-24.00
Måndag 2018 01 15, 07.00-24.00
Tisdag 2018 01 16, 07.00-24.00
Onsdag 2018 01 17, 07.00-08.00

Leverans av material till montrarna 
Lördag 2018 01 13, 07.00-20.00    
Söndag 2018 01 14, 07.00-20.00
Måndag 2018 01 15, 07.00-20.00
Tisdag 2018 01 16, 07.00-24.00

Entrédörrars öppettider
Huvudentrén
Lördag, 2018 01 13, 07.00-20.00
Söndag, 2018 01 14, 07.00-20.00
Måndag,2018 01 15, 07.00-20.00
Tisdag, 2018 01 16, 07.00-20.00

Östra entrén
Måndag, 2018 01 15, 08.00-18.00
Tisdag, 2018 01 16, 08.00-18.00
    
Servicecenter öppettider
Huvudentrén: Ja
Östra entrén: Ja
C hallen: Ja

Lördag, 2018 01 13, 09:00-16:00
Söndag, 2018 01 14, 09:00-16:00
Måndag, 2018 01 15, 08:00-18:00
Tisdag, 2018 01 16, 08:00-18:00

Utställarkort och Workpass
Utställarkort och eller workpass skall bära synligt när du är i hallarna.
Workpass får du i grindstugorna (vid inpassage till hallarna)
Utställarkorten skriver du ut vid skrivarna på entrétroget eller i östra entrén

Utställarkortsskrivare är öppna (men obemannat)
Lördag, 2018 01 13
Söndag, 2018 01 14

Bemannat med support
Måndag, 2018 01 15, 08.00-17.00 (Obemannad registreringsdisk i Östra entrén)
Tisdag, 2018 01 16, 08.00-18.00 (Obemannad registreringsdisk i Östra entrén)
Onsdag, 2018 01 17, 07.00-19.00
Torsdag, 2018 01 18, 08.00-19.00
Fredag, 2018 01 19, 08.00-18.00
Lördag, 2018 01 20, 08.00-17.00

Skyddsskor
Enligt krav från Arbetsmiljöverket ska skyddsskor användas av de som vistas i områden där det förekommer trafik med truck. Dessa regler gäller därmed samtliga Stockholmsmässans produktionsytor under uppbyggnad och nedmontering av ett event. Det är arbetsgivarens ansvar att reglerna följs, vilket innebär att du som utställare eller monterbyggare är ansvarig för att din personal bär skyddsskor. Skyddsskorna ska ha tåhätta och slutet hälområde d.v.s. lägst skyddsklass S1. Saknar du skyddsskor finns det att köpa i Servicecenter och i de flesta byggvaruhus.

Säkerhet i hallen
Här har vi samlat viktig information gällande säkerhet under mässan. I våra Generella regler och anvisningar tar du del av vad som gäller för monterbyggnation, brandföreskrifter, åldersgräns 16 år vid in- och utflyttning, transport, lagring och avfallshantering, arbetsgivaransvar - se till att din personal bär skyddsskor. Allt som krävs för att skapa en säker och trevlig miljö.
Läs mer om våra regler och riktlinjer här »