Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

emma

Föredrag med Emma Hernell

Varje dag bjuder Formex på kostnadsfria föredrag om trender, material, sociala medier, varumärkesbygande, med mera. Kom och lyssna på Emma Hernell's föredrag - Detaljhandel i en digitaliserad tid.

Handelns strukturomvandling går nu in i ett skede där utvecklingen accelererar.Tekniken är möjliggöraren och i förarsätet sitter konsumenten. I denna föreläsning presenteras hur läget i detaljhandeln ser ut just nu och vilka konsumenttrender som styr utvecklingen när säsonger och branscher glider i varandra.

Emma Hernell är vice VD på HUI Research och arbetar dagligen med detaljhandelsanalys och trendinsikt som underlag för förändringsarbete. HUI Research är ett konsult och forskningsföretag för handel och turism med lokaler mitt i Stockholm respektive Göteborg. Kunderna återfinns bland annat inom detaljhandeln, turistorganisationer, fastighetssektorn samt kommuner och
de efterfrågar kvalificerade beslutsunderlag som kan öka deras marknadsförståelse och konkurrensfördel.

Se hela Formex föredragsprogram här!