Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Ställ krav - KEMIKALIE- INSPEKTIONEN

Ställ krav på dina leverantörer

Konsumenter blir mer och mer medvetna om sina rättigheter. Det pågår till och med arbete på EU-nivå för att förenkla för konsumenter att ställa mer krav på butikerna. Och när du säljer varor är du dessutom ansvarig för att varorna följer EUs kemikalielagstiftning, även om du har köpt av någon annan och bara säljer vidare.

Karin Alkell och Jenny Virdarson från Kemikalieinspektionen ger dig tips på vad som kan vara bra att vara uppmärksam på, vilka krav du ska ställa på dina leverantörer och avslöjar vilken bransch som är bäst i klassen.

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Vi har en monter i AG:14 dit du är välkommen för att hämta informationsmaterial, få svar på frågor eller bara prata lite med oss.