Sirincan Kibar, Event Specialist på Circle K:

"Det märktes verkligen att Stockholms-
mässan är proffs ut i fingerspetsarna"

Referenslista