Arketyp

Vi finns i monter B13:32

Arketyp är varumärket för delar till möbler snarare än möbler i sig. Stilsatt av dig. Hos Arketyp stilsätter du dina möbler efter dina preferenser. Färger, höjder och funktioner. Du väljer!

Stockholm Furniture Lab är butiken där du kan köpa delar från Arketyp. Se konceptet i vår monter B13:32.

Do you like sustainable furniture and interior concepts? Do you want to join us in creating a sustainable way of furnituring our homes? Visit our lab and design your own furniture with our parts. The most innovative yet contemporary designer wins all parts included in the design.

Arketyp and Stockholm Furniture Lab, is a unique concept designed for a circular economy. Designed for material recovery. Designed for re-use in manufacturing. Designed for service. Designed for longevity. Parts for furniture, rather than furniture.

The parts have been made by the lab. You have been made the designer. A concept designed for circular economy.
Hitta oss på kartan

Varumärken och representerade företag

  • Arketyp - Sverige
  • Stockholm Furniture Lab - Sverige

Kategorier

  • Inredning
  • Nordisk design
  • Små möbler

Kontakter

Arketyp

Vanadisvägen 23 11346  Stockholm Sverige