säkerhet stockholmsmässan

Säkerhet på Stockholmsmässan

Information med anledning av den förhöjda terrorhotnivån

Säkerhetspolisen (SÄPO) har höjt terrorhotnivån i Sverige från 3 till 4 på en femgradig skala. Beslutet är inte baserat på en enskild händelse och ska ses som en strategisk och långsiktig bedömning. Orsaken till beslutet är ett försämrat säkerhetsläge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen är att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt och vara medvetna om det säkerhetsläge som råder. Stadens verksamheter är öppna som vanligt. Vi på Stockholmsmässan följer utvecklingen och har en löpande dialog med polisen och Stockholms stad.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. 
Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.

Frågor och svar

Hur påverkas Stockholmsmässan av beslutet?
Verksamheten fortgår som vanligt. Vi har löpande kontakt med polisen och Stockholms stad och följer deras rekommendationer. Vi har även dialog med övriga mässanläggningar om säkerhetsarbetet.

Kommer Stockholmsmässan vidta några särskilda åtgärder för besökare till våra eller våra kunders event?
Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt och vara medvetna om det säkerhetsläge som råder. Stadens verksamheter är öppna som vanligt och vi på Stockholmsmässan har en löpande dialog med polisen och vår ägare Stockholms stad. Vi kommenterar inte vilka säkerhetsåtgärder vi vidtagit.

Texten uppdateras löpande. Senast uppdaterad 2023-08-30.


Övrig information och användbara länkar

Polisen
Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån »

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Allmän information från MSB »

Stockholms stad
Om säkerhetsläget »