Boka din monter på mässan 23-26 augusti

Bli utställare på Formex 2022

Intresseanmälan för dig som vill bli utställare
Fyll i intresseanmälan här »

MONTERHYRA VID PRENUMERATION ELLER PUFF ABONNEMANG
Första 75 kvm: 1 230 SEK/kvm
Kvm därutöver: 1 170 SEK/kvm
DigiStart; 4 450 SEK

MONTERHYRA ÖVRIGA UTSTÄLLARE
1 320 SEK/kvm
DigiStart: 5 595 SEK

DigiStart är en anmälningsavgift och i den ingår:
- 10 st fribiljetter till mässan 
- Utställarförsäkring
- Företagsprofil Online som du hittar via Utställarportalen.
Mer information om DigiStart här >>

TILLVAL
DigiLeads 995 SEK/utställande företag (mer info här)
DigitTotal 1494 SEK/Utställande företag (mer info här)

BERÄKNA DITT PRIS HÄR
Räkna ut ditt pris med vår priskalkylator här » 

OBLIGATORISK MILJÖAVGIFT
1-15 kvm   95 SEK/monter
16-49 kvm 295 SEK/monter
> 50 kvm   995 SEK/monter

SAMUTSTÄLLARE
Du som vill ställa ut tillsammans med ett annat företag i en monter betalar en samutställaravgift. För endast 3 595 SEK (exklusive moms) får du som samutställare samma service och marknadsförs på samma sätt som huvudutställaren.
Intresseanmälan för samutställare »

FÖRETAGSPROFIL ONLINE (ingår i DigiStart)
Med Företagsprofil Online får du ett effektivt verktyg där du som utställare har möjlighet att visa ditt företag online på eventets hemsida! Läs mer här »

EVENTSERVICE
När du bokat din monter kan du ta del av vårt utbud av produkter och kringtjänster. För bästa pris bör du kontakta Eventservice senast 21 juli 2022.

BOKA TIDIGT OCH PÅVERKA DIN PLATS
Tänk på att ju tidigare vi får er anmälan, desto större möjlighet har ni att påverka er plats i  mässhallen. Planeringen är i full gång så boka nu och lämna dina önskemål på vad ditt deltagande ska innehålla, monterstorlek och inom vilket fokusområde din monter skall vara placerad.

BETALNINGSVILLKOR
DigiStart skall betalas till Stockholmsmässan mot faktura vid anmälan. Avdrages ej på kvm-priset och återbetalas endast om plats ej kan ges. Monterhyra erläggs mot faktura 30 dagar före eventstart. Vid anmälan senare än 30 dagar före eventstart betalas DigiStart samt monterhyra enligt fakturans villkor. Alla priser är exklusive moms. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Tilläggssvillkor Covid-19, vänligen se längst ner på sidan.

ANNULERINGSREGLER MONTERYTA
Som kund har du alltid rätt att avboka dim monteryta upp till tio (10) dagar  från det tidigare avsändardatum för första orderbekräftelse, och fakturadatum för första faktura. Vid senare avbokning debiteras du som kund 100% procent av monterhyra. Erlagd DigiStart återbetalas ej.  Vid eventuella synpunkter på er placering så ber vi er att återkomma inom 10 dagar.

TILLÄGGSVILLKOR COVID-19
Med anledning av rådande Covid-19 situation erbjuder Stockholmsmässan (SM) sina kunder (SM-kund) till Formex (Arrangemanget) förmånligare villkor enligt följande:
Betalning av monterhyra till Arrangemanget ska ske senast 30 dagar innan genomförandet. Om SM, oavsett orsak, skulle tvingas ställa in Arrangemanget har SM-Kund inte en skyldighet att betala monterhyra och ersättning för ännu ej utförda tjänster för Arrangemanget. 
Om SM-kund har erlagt betalning för monterhyra och ersättning för ännu ej utförda tjänster ska betalningen (ej tillgodohavanden) återbetalas av SM om Arrangemanget ställs in enligt ovan. Anmälningsavgiften (ExpoStart/DigiStart) återbetalas inte, men tillgodoräknas SM-kund om denne deltar vid nästa genomförande av Arrangemanget. Parterna ska svara för sina egna nedlagda kostnader och ingen av parterna är berättigad till skadestånd från den andra parten med anledning av att Arrangemanget ställs in enligt ovan.
Till undvikande av tvivel ska det som stadgas i övrigt i avtalet (inkluderat SM:s Allmänna villkor) fortsatt gälla mellan parterna.
Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan parterna.

Alla priser exklusive moms.