"Parallellt med detta utvecklar vi också digitala komplement"

Planeringen inför Formex augusti 2021 är i full gång. Funderar du på att ställa ut på mässan? Läs vår intervju med Formex projektledare, Sara Ek, om vad som är på gång just nu.

Hej Sara! Berätta om planerna kring Formex genomförande i höst.
 - Planeringen inför Formex i augusti är i full gång och vi arbetar med ett event i både fysisk och digital form. I samtal och enkätundersökningar med både utställare och besökare, ser vi att det finns både en önskan och ett behov av den fysiska marknadsplatsen. Vi följer självklart utvecklingen kring Covid-19 och allra senast den 15 juni meddelar vi om öppningen kan ske som planerat. För att du som utställare ska känna trygg i att boka en monter redan nu, så kommer anmälningsavgiften att kvarstå till nästkommande event och ingen monterhyra faktureras, i den händelse att mässan inte kan genomföras i augusti.

Vilka alternativ jobbar ni med om Formex inte kan öppna fysiskt på Stockholmsmässan i augusti?
- Det vi har lärt oss under året är att mycket kan förändras på kort tid gällande restriktionerna och därför arbetar vi redan nu även med digitala aktiviteter som en del av innehållet. Dessa aktiviteter kommer ta plats i digital form oavsett om mässan kan öppna fysiskt eller inte i augusti. Här kan vi till exempel nämna seminarieprogrammet och Formex Trends. Parallellt med detta utvecklar vi också digitala komplement där utställare kan möta kunder och presentera produktnyheter. Mer information om digitala aktiviteter kommer längre fram. 

Vilka nyheter planerar ni för Formex augusti?
- Vi planerar Formex i två hallar, A- och C-hallen, som önskats från utställare. Stora delar av seminarieprogrammet kommer finnas i digital form. Det innebär att du som utställare och besökare kommer kunna ta del av föreläsningarna även utanför mässans öppettider. Vi vet också att flera utställare önskar att få branschuppdateringar, kunskap och inspiration och vi har därför skapat en föreläsningsserie inför mässan i augusti med kunniga talare inom intressanta ämnen som bokade utställare kan ta del av.

Slutligen, är det något du vill tillägga?
Ja, vi ser fram emot augusti och längtar verkligen efter att få öppna ett Formex där hela branschen kan mötas på nytt!
 
Vi längtar tills vi ses igen!

Varma hälsningar,
Sara Ek och team-Formex

Sara Ek, Project Manager at Formex

Vi ses på Formex - 24-27 augusti 2021