Inflytt

In- och utflytt


När du behöver hjälp under pågående mässa vänder du dig till Servicecenter som finns i anslutning till utställningshallarna. Där kan du till exempel få hjälp med transporter, göra tilläggsbeställningar eller bara fråga var du hittar den bästa maten. Hos Servicecenter finns även en butik med användbara produkter till din monter.

Inflyttningstider:

Tider då du kan vara i montern
Fredag 2020-01-10, 07:00 - 20:00
Lördag 2020-01-11, 07:00 - 24:00
Söndag 2020-01-12, 07:00 - 24:00
Måndag 2020-01-13, 07:00 - 24:00
Tisdag 2020-01-14, 07:00 - 08:00

Leverans av material till hallarna:
Fredag 2020-01-10, 07:00 - 20:00
Lördag 2020-01-11, 07:00 - 20:00
Söndag 2020-01-12, 07:00 - 20:00
Måndag 2020-01-13, 07:00 - 24:00

Hallarna är öppna klockan 07:00-24:00 mellan klockan 20:00-24:00 gäller in- och utpassering via huvudentrén. Vid inpassering efter klockan 20.00 måste man kontakta vakten via porttelefon och observera då att det inte går att ta in något material men det ger dig som utställare möjlighet att komma in och jobba i montern.

Inför öppning
Sista officiella inflyttningsdagen innan eventet öppnar måste all godshantering med truck vara klar före kl. 16. Märk upp ditt emballage med lappar som finns att hämta på Servicecenter. Efter kl. 16 kör vi iväg emballagen och lägger ut gångmattor. Det går bra att vara kvar i montern och fortsätta dina förberedelser tills vi stänger hallarna. Se bara till att gångarna är fria från gods.

Utflyttningstider
Fredag 2020-01-17, 17:00 - 24:00
Lördag 2020-01-18, 07:00 -16:00
Söndag 2020-01-19, Endast avhämtning av färdigpackat gods.

 

Ansök om tidig eller utökad inflytt »