Ansökan

Formex Sustainability AwardBeskriv varför du ansöker med produkten till Formex Sustainability Award. Bifoga information till så många av punkterna nedan som ni har möjlighet till:


Juryn kommer ta hänsyn till de planetära gränserna som bland annat inkluderar hållbarhetsfrågor kring klimat och miljö, till exempel utsläpp av gifter och växthusgaser. Därför är det bra om ni har svarat på så många av punkterna som möjligt.

Juryn gör också en bedömning av produktens design. Är produkten designad med verkshöjd som håller över tid och ger den ett eget värde.

Hitta mera fakta kring våra planetära mål och Agenda 2030 målen här.
Planetary Boundaries - an update
Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se)

Produkten
Funktion, användningsområde, förväntad livslängd, går produkten att reparera, kan delar bytas ut? Förväntat antal som kommer produceras. Materialval
Har materialen i produkten använts på ett resurseffektivt sätt? Ange alla material som ingår (gärna i procent) och vilken ytbehandling som används. Är materialen återvunna, förnybara eller bionedbrytbara? Produktion
Vilken/vilka är produktionsmetoderna? Är den fossilfri eller inte, ISO-certifierad? Var sker produktionen? Finns en plan för social och ekonomisk hållbarhet? Återvinning
Hur är materialen i produkten tänkta att återvinnas? Förklara hur de separeras. Livscykelanalys
Gör om möjligt en enkel livscykelanalys t ex med hjälp av The 2030 Calculator, 2030 Calculator – Doconomy och ange värdet här:
Max 2 mb/bild I samband med detta godkänner jag att Stockholmsmässan hanterar mina personuppgifter. Hanteringen sker i enlighet med företagets dataskyddspolicy »