Ansökan

Formex Sustainability Award
Beskriv med några meningar produkten ur ett hållbarhetsperspektiv. Ta gärna med information om något eller allt av detta:
material, återbruk/återvinning, tillverkningsprocess, transport, socialt och etiskt ansvarstagande.

T.ex:
- Så här har vi tänkt kring material.
- Runt återvinning/återbruk resonerar vi så här.
Gör gärna en enkel livscykelanalys t ex med hjälp av ”The 2030 Calculator” och ange värdet här:
Ej obligatorisk. Max 2 mb/bild I samband med detta godkänner jag att Stockholmsmässan hanterar mina personuppgifter. Hanteringen sker i enlighet med företagets dataskyddspolicy »