Tre vaser i glas på ett bord i trä

Hållbarhet på Formex

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Formex bidrar till dessa mål genom en rad åtgärder. Vi har valt att fokusera på mål 8 och mål 12 som vi känner ligger närmast oss och där vi kan påverka mest.

 

globala mål  Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt


 • Vi skapar en plattform för branschen och ger förutsättningar för bland annat tillväxt och arbetstillfällen.
 • Sprider kunskap genom att anlita föreläsare med inriktning på ekonomisk tillväxt och hållbar konsumtion.
 • Främjar och utbildar unga och personer i uppstartsfas genom ”Nyfiken på branschen”-dagen.
 • Vi lyfter nya talanger och hjälper dem att skapa synlighet och nätverk genom Formex Design Talents.
 • Tillhandahåller en bra miljö för våra utställare och besökare gällande luft, ventilation samt förbud mot målning med vissa färgbaser och mot bränsledrivna fordon i mässhallarna.

 

  Mål 12  Hållbar konsumtion och produktion globala mål

 

 • Formex skapar möten i branschen och är en plattform för kunskapsdelning inom hållbar omställning.
 • Vi har instiftat ett hållbarhetspris, Formex Sustainability Award.
 • Använder digitalt material i stället för trycksaker så långt som möjligt.
 • Vid tryckt material gör vi aktiva val av papperskvalitet och ursprung.
 • Samarbetar med SJ för att våra utställare och besökare ska välja tåg i stället för mer klimatnegativa alternativ.
 • Vi anlitar föreläsare inom området hållbar konsumtion och produktion, tex Kemikalieinspektionen och PRV.
 • Flertalet av de produkter vi skapar för Formex kan vi återanvända under flera mässor.
 • Sopsortering på plats samt personal som sköter miljösortering för utställarnas byggavfall.
 • Vi erbjuder uthyrning av möbler, rekvisita och tjänster och därmed behövs färre transporter.
 • När vi bygger utställningar jobbar vi med fullstorlek på skivor och byggmaterial, allt för att minska materialspill.

 

Källa: globalamalen.se