Temadagar på Formex – Branding med PRV

Hur kan vikten av ett starkt varumärke påverka din affär i en snabbt föränderlig bransch med medvetna konsumenter? Så beskrev Formex tillsammans med PRV, Patent- och registreringsverket, temadagen Branding inför mässan i augusti. Till mässan i januari är succén tillbaka. Nu med fokus på värdet av immateriella tillgångar som varumärke, design och upphovsrätt.

PRV:s övergripande uppdrag är att rusta Sveriges företag till att bli mer konkurrenskraftiga. För att komma dit behövs mer kunskap kring värdet av företagens immateriella tillgångar. Det kan till exempel vara deras varumärken, affärshemligheter och kundregister. 

”Det är genom medveten hantering av dessa immateriella tillgångar man når framgång. Därför är det viktigt för att oss att medverka på Formex. Under mässan i augusti pratade vi med över 700 besökare och utställare vilket känns helt fantastiskt och vi hoppas nå ännu fler nu i januari”, berättar Anton Blomberg, Patent- och Registreringsverket. 

Formex Highlights

På tre av temadagarna under Formex är det externa samarbetspartners som har möjlighet att förmedla branschaktuella frågor och bjuda in tongivande experter. Under temadagen Branding har PRV bland annat bjudit in Peter Hedin, specialist på piratkopieringsfrågor och Johan Nordlund, jurist, digitaliseringsexpert och trendspanare.

”Besöksfrekvensen i vår monter ökade med ca 30 % under vår temadag på Formex augusti, vilket jag tycker visar att åhörarna blev nyfikna på vad våra branschkunniga talare kommunicerade från scen, och att de ville lära sig ännu mer. Därför tror jag, genom vårt samarbete med Formex, att vi kan få fler företag att ta medvetna beslut gällande sina affärer, vilket kommer leda till fler konkurrenskraftiga företag”, avslutar Anton Blomberg. 

Hela programmet för dagen hittar du här » 

Peter Hedin, specialist på piratkopieringsfrågor ”Piraterna hittar hela tiden nya vägar – det gäller att vara förberedd.”
Peter reser över hela värden för att prata om och jobba emot piratkopieringen. Han kommer att prata om de negativa effekter piratkopieringen skapar för våra svenska företag. Hur slår egentligen piratkopieringen mot Sverige och världen? Så ska du göra för att minska risken att bli utsatt.
 
Johan Nordlund, jurist, digitaliseringsexpert och trendspanare.
 ”Vem äger framtidens design? Kommer 3D-printers hjälpa eller stjälpa morgondagens design?”