tekla_manér

"Det lokala är en jättestark drivkraft"

Intervju med Almi Gotland

I januari 2023 anordnade Almi Gotland en samlad monter tillsammans med 7 gotländska företag. Linus Atterby på Almi Företagspartner Gotland AB berättar mer om initiativet här:

Berätta om er monter på mässan!
Under Formex anordnade Almi Gotland (genom projektet Gotland Goes Global som är ett regionalt projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket och Region Gotland) en gemensam monter för 7 gotländska företag. Samlingsnamnet var Gotlandsmontern men fokus låg på de enskilda varumärkena där vi ville visa upp en bredd av gotländska företag inom segmenten ”Lifestyle living” och ”Scandinavian Living & dining”.

Vad fick er på Almi att ta det här initiativet?
Inom projektet Gotland Goes Global förde vi en dialog med företag och vad de hade för behov och önskemål för att hitta mer möjligheter att nå nya marknader. Så idéen kom från företagen själva och vi utlyste då en ansökan där vi fick in ca 15 företag som genom en urvalsprocess blev de 7 företag som syntes i montern.

Vilka fördelar ser du med att ha flera företag i en och samma monter?
Det finns stora samverkansfördelar att kunna lyfta varandras produkter i en gemensam utställning! Samtidigt som det väckte mycket intresse och företagen drog mycket nytta av varandra i form av planering, transporter och bemanning av montern.

Vad har ni fått för respons?
Väldigt positiv och rolig uppmärksamhet! Det viktigaste av allt var att företagen nådde väldigt många intressenter. Sen är vi mycket glada att initiativet uppmärksammades av bland annat Stefan Nilsson, Trendstefan, som sa, ”Det lokala är en jättestark drivkraft och ofta är det småskaligt och ganska hållbart. Jag är jätteimponerad över, i A-hallen, hur man har samlat ihop de här gotländska utställarna i en gemensam monter, för det är byggt på samma känsla. Det lokala är något som intresserar oss när vi gör de här besöken i butik.”

Företagen som deltog i Gotlandsmontern var:
Hippstory
Pettersson och Munthe
LenaBlum
eldblå
Ringvide
Gustaf & Linnea
VÅGA VÅGA