Se hela föreläsningen »

Föreläsare: Anna Kolback & Viktoria Jakobson, Studio Berget

10 saker att tänka på när du ska kommunicera om hållbarhet

Att kommunicera om hållbarhet är svårt, det finns många fallgropar. Hur undviker jag att kommunikationen uppfattas som greenwash? Vad säger lagen? Det är lätt att känna sig osäker. ”10 saker att tänka på när du ska kommunicera om hållbarhet” ger dig tips och insikter som gör dig säkrare när du ska kommunicera om hållbarhet.

 

1. Ha koll
I vilken del av livcykeln har din produkt störst miljöpåverkan?
Är det materialet? Återvinningsfasen? Vissa produkter kan ha störst påverkan i flera steg, som t.ex. tillverkningsfasen eller användningsfasen. Du kan ta reda på var du befinner dig i detta genom att ta hjälp av en extern konsult som jobar med sk livscykelanalyser. Men, det räcker inte bara med att ta fram detta material utan även att förstå det så du sedan med gott samvete kan vara öppen med hur du jobbar med hållbarhetsfrågor och kommunicera rätt.

2. Gör något
Gör något innan ni pratar om det.
Det är viktigt att du jobbar aktivt med att förbättra ditt företags miljöpåverkan. Men innan du börjar kommunicera om hållbarhetarbetet så se till att du faktiskt gjort något konkret. Här är det viktigt att dina insatser ligger nära företagets kärna. Om du t.ex. arbetar med glas i Småland, plantera inte i första hand träd i Amazonas utan se till att handlingarna ligger närmare er produkt och er faktiska miljöpåverkan.

3. Balansera rätt
Kommunicera i samklang med insatsens storlek då undviker du att upplevas som greenwash.
Vad är då greenwash? Jo, det är när du marknadsför dig som mer grön än vad verksamheten egentligen är. Motsatsen kallas greenhush och det är när du tystar ner vad du gör för att du kanske är osäker på att du gör rätt. Målet här är att hitta rätt balans i din kommunikation (greencash).

4. Vad säger lagen?
Måste verifieras och kvalificeras.
Detta innebär att du i din kommunikation måste använda tydliga påståenden som du kan styrka med intyg och dokument när du pratar om miljö.


5. Alla ska med
Glöm inte det interna perspektivet.
När du kommunicerar externt så är det viktigt att du förankrat dina buskap och processer internt först. Delaktiga medarbetare är A och O för att lyckas.

6. Hur ser det ut?
Hur ser det ut när ni pratar om hållbarhet?
Hållbarhetskommunikationen behöver vara helt integrerad i varumärket och gå i samma linje som resten av företagets kommunikation. Viss typ av bilder (generiska gröna miljlbilder) kan till exempel uppfattas som greenwashing. Även vissa ord som är för generiska kan ge fel bild av ditt företag.

7. Målsätt
Spänn bågen, var tydlig.
Sätt rimliga och trovärdiga mål för ert miljöarbete. Förankra internt!

8. Hitta inte på
Gör inga egna märkningar.
Följ istället de redan framtagna miljömärkningarna som redan finns. T.ex. KRAV, Svanen, Fairtraide. Se till att dokumentation finns.


9. Mät och följ upp
Prata om hur det går.
När du satt tydliga mål så bör du också följa upp hur det går kontinuerligt.

10. Läs på
Hållbarhetskommunikation är i städig förändring, stay nyfiken.
En påläst kommunikatör är inte rädd för att kommunicera! Studio Berget tipsar om "Exponentiell klimatomställning" av Rebecka Carlsson som handlar om hållbart företagande.

Nu kan du se föreläsningen i sin helhet gratis från Formex Talks 2022 på vår Youtube-kanal! Klicka här.


Om Studio Berget
Studio Berget verkar i mötet mellan servicedesign, varumärkesstrategi och kommunikation med fokus på den hållbara omställningen.Viktoria Jakobson och Anna Kolback har tillsammans över 15 års erfarenhet av arbete på varumärkes- och kommunikationsbyråer i Stockholm och Göteborg. Vi har båda designutbildning från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor under många år. Till exempel har vi hjälpt företag på vägen i sina hållbarhetsresor, samarbetat med miljöorganisationer och livscykelanalysföretag, arbetat med beteendeförändring samt haft föreläsningar i ämnet. Vi tror att den hållbara omställningen inte bara handlar om nya innovationer, vi behöver ändra våra beteenden, designa om våra system, göra det lätt för företag att visa vägen och samarbeta över gränserna.