Låt Rim skapa ditt personliga hälsnings- och gratulationskort!

Montern gästas under samtliga dagar (kl. 11-16) av influencer Rim Jawad Wiklander (Instagram @artbyrim) som visar upp avancerad lettering art och skriver hälsningskort till alla som önskar!

Despec Sweden AB

C11:13