Formex

Formex utställare

Inför Formex i augusti gör vi en större justering i hallarna.

Syftet med den nya indelningen är att det ska bli smidigare för er att hitta utifrån produktområde, orderläggning och leverantör, samt skapa ett bättre flöde i hallarna. Sammantaget tror vi att förändringarna skapar en dynamisk och mer spännande mässa.

Här finns mer information om de nya produktområdena!

Utställare 20 - 23 augusti >>