Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Formex stödjer Un Women Nationell kommitté Sverige

Vad gör UN Woman?

"UN Women nationell kommitté Sveriges (UN Women nk Sverige) vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vi vill att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och utbildning samt ekonomiskt och politiskt medbestämmande. Vårt arbete genomförs av en ideellt arbetande styrelse, ett kansli i Stockholm, praktikanter och volontärt engagemang av medlemmar i våra lokalföreningar runtom i landet.

UN Women nk Sverige föreläser om kvinnokonventionen och arbetar för att åstadkomma en attitydförändring i samhället. Vi riktar oss bland annat till unga för att uppmärksamma dem på de olika strukturer i samhället som hindrar kvinnor från att leva sina liv fria från diskriminering."

Läs mer om det viktiga arbete UN woman gör »