Digitalt föredrag: Välkommen hälsar PRV - Mer värde i affären!

Vill du göra bättre och mer värdefulla affärer? I så fall har vi viktig information till dig. Det är företagens tillgångar som skapar möjligheterna. Vilka är tillgångarna och varför är de betydelsefulla? Hur identifierar man dem? Välkommen att ta del av ett seminarium från PRV som ger dig grundläggande förståelse för betydelsen av immateriella tillgångar, möjligheterna med att identifiera och hantera dem.
Talare: Anton Blomberg, Strategisk Samordnare, PRV