Digitalt föredrag: Formex trender FW20/21

Världen har bromsat in, vi anpassar oss till ¨det nya normala¨ Formex tre trender tar oss till tre olika idévärldar. New Now är Formex huvudtema och visar att Moder Jord, som skakat om oss rejält, är en källa till inspiration. Translucent är mer introvert med kultur och hantverk som viktiga byggstenar. Som motpol vibrerar det temat Dreamscape med optimistiska färger och ett livsbejakande koncept.

Lotta Ahlvar
är en välkänd person i designbranschen och idag är hon projektledare på Formex. Hon är en flitigt anlitad föredragshållare, och det är många institutioner, skolor och museer och näringsliv som varit hennes uppdragsgivare genom åren.

Lotta har tidigare varit vd vd på Svenska Moderådet där hon ledde arbetet med omvärldsanalys.

Lotta är utbildad textil- och produktdesigner och har också arbetat som designer för H&M och Ikea samt arbetat internationellt bland annat för Esprit De Corp.