ColourHouse

Future Landscapes  - inredningstrenderna för höst-vinter 2023/24

Genom fyra olika färg- och stilkoncept byggs säsongen genom 70talets ”Perform”, 90-talets ”Pose”, nutida ”Cultivate” och ”Care” , färger och teman som speglar vår tid i Next Interior Trend.

Presenteras av Louise Klarsten, ColourHouse Scandinavia

 


Formex Talks Scen, C02:50