The future is handmade

Hitta oss på kartan

Bea Szenfeld, designer (FOTO: Carl Thorborg)

·         Bea Szenfeld är en designer som gärna jobbar i oväntade material, mestadels papper. Alla verk görs för hand i hennes ateljé.

·         Hon har utvecklat pappershantverket till en helt egen genre och hennes pappersplagg har burits av bland andra Lady Gaga och Björk.