Design. Vad kan du skydda, och hur?

Hitta oss på kartan

Marcus Dahlberg, verksamhetsutvecklare, Patent- och registreringsverket

·         Designskydd, vad är det? Och varför är det bra att registrera?

·         Vilken nytta har andra haft av designskydd?

·         Verktyget Enforecement Database (EDB). Vad är det, vem har tillgång till verktyget och hur fungerar det?