Tullverket – hur vi jobbar och nyttan för dig som företagare

Hitta oss på kartan

Per Holgersson, nationell specialist, Tullverket

·         Varför ska du som formgivare/designer ansöka om Tullverkets ingripande?

·         Hur går det till när varor stoppas och vilka rättigheter/skyldigheter har du som rättighetshavare?

·         Statistik och exempel på stoppade varor.