Mark Isitt

Behind the scenes - Mark kommer till scenen för ett härligt samtal! Han är programledare för Grand Designs på TV4, och kommer att dela med sig av sina erfarenheter när han träffar de som ska bygga sitt drömhus. Vad finns det för lärdomar i val av material, hållbarhet och inredning? I höst är Mark aktuell med det nya programmet Grand Designs Årets hus som också kommer att sändas på TV4.

 Mark Isitt, Arkitekturkritiker, författare och journalist 

Formex Talks Scen C03:50