Björn Florman - Plasten och framtiden

Hitta oss på kartan

Plast är det materialslag som väcker flest frågor kring klimatpåverkan och resurshushållning. Men kommer vi att få en framtid utan produkter gjorda av plast och om det blir på det viset, hur skall vi klara oss dit utan att fördärva vår planet? Björn Florman, grundare av Materialbiblioteket på Stockholmsmässan föreläser om framtidens hållbara materialval och hur vi kommer att behöva förhålla oss till plasten i framtiden.