Ställ krav på dina leverantörer!

Hitta oss på kartan
Säljer du heminredning, leksaker, smycken, kläder eller något annat? Kanske känns det långsökt för dig som inköpare att du måste ha koll på kemikalierna i varorna du köper in. Men det är precis det du behöver.
Konsumenter blir mer och mer medvetna om sina rättigheter. Det pågår arbete på EU-nivå för att förenkla för konsumenter att ställa mer krav på butikerna via en ny mobilapp. Och när du säljer varor är du dessutom ansvarig för att varorna följer EUs kemikalielagstiftning, även om du har köpt av någon annan och bara säljer vidare.
Karin Alkell och Ingrid Wirén från Kemikalieinspektionen ger dig tips på vad som kan vara bra att vara uppmärksam på och vilka krav du ska ställa på dina leverantörer.

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Vi har en monter i B15:22 dit du är välkommen för att hämta informationsmaterial, få svar på frågor om kemikalieregler eller bara prata lite med oss.
Välkommen på föredraget!
Välkommen till vår monter!
Läs mer på vår webb om vad du som säljer vanliga och ovanliga varor behöver veta https://www.kemi.se/foretag/tillverkare-eller-importor/varor
https://www.kemi.se/foretag/distributor/varor