TEKO - Framtidens hållbara textilier

Hitta oss på kartan

En stor fråga för TEKO är hållbarhet och framtidens hållbara textilier och textila produktion. Det pågår ett antal initiativ i branschen om att försöka använda textilt avfall för att spinna nya fibrer, att återanvända redan producerat material i nya produkter och att göra fibrer av bioprodukter, istället för fossil råvara. Vi talar om detta och hur du som företag ska kunna anpassa dig till nya kundkrav och lagkrav.


Om TEKO

TEKO är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. TEKO:s medlemsföretag finns över hela landet och sysslar med textila produkter, allt från brandslangar, växthusväv, tält, segel och luftfilter till kläder, handdukar, påslakan och innertak i bilar. Vi hjälper våra medlemsföretag med service, rådgivning och information. Kärnan i vår verksamhet är arbetsgivarfrågor, logistik, handel, hållbarhet, forskning & innovation och affärsjuridik.