Per Holgersson

Ta vara på dina immateriella tillgångar, innan någon annan gör det!

Du har säkert tillgångar i ditt företag som du inte känner till. Vi ger enkla tips om hur du identifierar, skyddar och tjänar pengar på dem. 

Talare: Per Holgersson, Senior advisor PRV - Patent och registreringsverket

PRV är en del av programpunkten - Nyfiken på branschen

Formex Talks Scen, C02:50