Temadag - Retail / Detaljhandeln

Hitta oss på kartan

Markets Retaildag på Formex-mässan

 

Vart är handeln på väg? Har butiken någon framtid och kan e-handeln skapa upplevelser för kunderna?

På Markets Retaildag på Formexmässan lyfter vi några av de frågor som många inom handeln ställer sig.

Thomas Karlsson tf kommersiell redaktör Market hälsar välkommen

Market samarbete på Formex

Samarbetspartners