pejgruppen - Åtta megatrender du bör känna till

Hitta oss på kartan
Hur går det med de megatrender som lyftes fram under 2018 och 2019 beträffande livsstil, konsumtion, lyx och hälsa? Och vilka kommer att fortsätta efter 2020? Få en uppdatering på de 8 megatrender du bör känna till. Dessa åtta trender är starka var för sig, men de är också kopplade till ett fintmaskat nät som säger mycket om vår samhällsutveckling, om tidsanda och om värderingar.

Föreläsare: Louise Byg Kongsholm, trendforskare och ägare av pej-gruppen.

De åtta trenderna är:
#1 Transformation economy
#2 Luxury – a better you
#3 Sleep renaissance
#4 Mental health
#5 Combating infobesity
#6 Seeking silence
#7 Radical transparency
#8 Sensory immersion

Louise är pej-gruppens ägare, VD, chefredaktör, konsult och trendforskare. Hon är Master of Science, strategy and business management. Louise har skrivit flera böcker, och hon är expert inom konsumentbeteende, livsstil, trender, detaljhandel, etail och mat.